Om oss

Jag heter Caritha Eriksson och är född och uppvuxen i Trollhättan. Jag är auktoriserad redovisningskonsult sedan 2010 och har de senaste 6 åren arbetat hos en av de största Revisions-/redovisningsbyråerna i Trollhättan.

Efter noggrant övervägande valde jag att säga upp mig och bestämde mig för att förverkliga min dröm, att starta min egna Redovisningsbyrå.

Det är framförallt kombinationen av varierande arbetsuppgifter samt möten med intressanta människor som gör att jag trivs så bra med arbetet som redovisningskonsult. Och från och med NU så gör jag det i egen regi.

Tillsammans gör vi dina affärer, effektivare, säkrare och mer lönsamma.

Tjänster

Behöver ditt företag hjälp med löpande redovisning och bokföring?

Löpande redovisning och bokföring är av erfarenhet den del av företagsadministrationen som tar upp mest tid för Dig som egen företagare.
Det är tid som företagaren istället kan lägga ned på kund, generera intäkter och öka lönsamheten.

TJÄNSTER

Varför brottas med redovisningsprinciper och periodiseringsfrågor i onödan?
Vi kan hjälpa Dig med din administration, genom att skräddarsy vår service efter just dina behov. Vi sitter hos Dig om du vill eller sköter din administration hos oss.

Grunden i vårt tjänsteutbud utgörs av traditionella redovisningstjänster såsom löpande redovisning och bokföring, fakturering, moms och skatter, årsbokslut, årsredovisning och deklarationer.

Vi hjälper ditt företag med

  • Hel- och delårsbokslut
  • Bokslutsbilagor
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration

 

Som fri och oberoende redovisningsbyrå är vi helt beroende av en sak – ditt förtroende!

 

Ring oss redan idag på 0733-903 593 och bestäm tid för en förutsättningslös diskussion utan motprestation!

Vår affärsidé

Vi erbjuder Dig kvalificerade redovisningstjänster såsom löpande redovisning och bokföring, skattedeklarationer, fakturering, BOKSLUT, bokslutsbilagor, årsredovisning och DEKLARATIONER.

RÄTT/RELEVANT PRIS

• Ett pris som tar hänsyn till minimala overheadkostnader
• Kostnadsbesparande för Er
• Möjlighet till fast pris
• Tydliga överenskommelser

RÄTT FRÅN BÖRJAN

• Rak och enkel kommunikation
• Professionellt/Kunskap/Erfarenhet
• Medlem i SRF och är Auktoriserad redovisningskonsult
• Referenser lämnas vid förfrågan

RELATION

• Personligt bemötande av samma person
• Yrkesstolthet/Respekt
• Enkla kommunikationsvägar
• Sitter gärna hos Er om möjlighet finns, för att få förståelse för Er verksamhet

Kontakt

Bokföringsbyrån Debet & Kredit AB

Caritha Eriksson

Idrottsvägen 28A • 461 40 Trollhättan

tel. 0733-903 593

mail: info [at] debetokredit.com

Share

SRF


Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Reko ökar din trygghet. Svensk standard för redovisningstjänster.

 

Om den Auktoriserade redovisningskonsulten

Den Auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Den Auktoriserade redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamhet.

För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år. Däremellan sker uppföljningar med kontrollbesök och självdeklarationer.