Bokföringsbyrån


Debet & Kredit

Behöver ditt företag hjälp med löpande redovisning och bokföring?


Löpande redovisning och bokföring är av erfarenhet den del av företagsadministrationen som tar upp mest tid för Dig som egen företagare.

Det är tid som Du istället kan lägga ned på kund, generera intäkter och öka lönsamheten.

Varför brottas med redovisningsprinciper och periodiseringsfrågor i onödan?


Vi kan hjälpa Dig med din administration, genom att skräddarsy vår service efter just dina behov. Vi sitter hos Dig om du vill eller sköter din administration hos oss.

Grunden i vårt tjänsteutbud utgörs av traditionella redovisningstjänster såsom löpande redovisning och bokföring, fakturering, moms och skatter, årsbokslut, årsredovisning och deklarationer.

Vi hjälper ditt företag med:

Hel- och delårsbeslut

Bokslutsbilagor

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Som fri och oberoende redovisningsbyrå är vi helt beroende av en sak – ditt förtroende!

Ring oss redan idag på


0733-90 35 93


och bestäm tid för en förutsättningslös diskussion utan motprestation!