Reko ökar din trygghet.
Svensk standard för redovisningstjänster.

Om den Auktoriserade redovisningskonsulten


Den Auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Den Auktoriserade redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamhet.

För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år. Däremellan sker uppföljningar med kontrollbesök och självdeklarationer.